Ortaklık Yapısı

ÖDENMİŞ SERMAYE : 25.994.297.28

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE: 28.000.000.00

DENETÇİ FİRMA: HAKKI GÜLTEKİN Yeminli Mali Müşavir